SPEVOKOL

Zopár modlitieb a zamyslení

Modlitba žiaka a študenta k sv. RiteS tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Stvoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudského rozumu.

Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť.
Pomôž mi sústrediť sa, ty, ktorá si bola stále sústredená.
Želám si dosiahnuť vnútorný pokoj ovládnutím vášne, i vonkajší pokoj únikom pred roztržitosťou.

Potrebujem predvídať: daj, aby som ľahšie chápal veci a udalosti okolo mňa.
Pomôž mojej pamäti, aby som nezabúdal.

Predovšetkým potrebujem, aby som sa štúdiom zdokonaľoval v Božom živote a prežíval ho v čase i vo večnosti.

Svätá Rita, odporúčaj ma preto dobrote Ježiša a Márie. Ďakujem. Amen.