SPEVOKOL

Zopár modlitieb a zamyslení

Modlitba za Rómov


Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré tento deň urobili.
Prosím Ťa za odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Obetujem Ti rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili.
Zhliadni na ich ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily, aby svoje rodiny neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť od všetkého zlého a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Postaraj sa o starých a chorých, o tých, čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých, ktorí zomreli tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov, aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.