SPEVOKOL

Zopár modlitieb a zamyslení

Cítiš sa neschopný?


Ak budeš mať pocit, že Boh s tebou nič nedokáže, spomeň si, že...

Noe sa občas opil do nemoty. 

Abrahám bol príliš starý. 
Sára bola neplodná. 
Izák bol prehnane dôverčivý. 
Lea bola škaredá. 
Jozef Egyptský prežil ťažké šikanovanie. 
Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny. 
Gedeon mal strach a chcel utiecť. 
Rachab bola prostitútka. 
Jeremiáš a Timotej boli príliš mladí. 
Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu. 
Jonáš utiekol pred Pánom. 
Noemi bola vdova. 
Jób prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii. 
Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz. 
Svätý Jozef zvažoval, že Máriu prepustí. 
Panna Mária občas nechápala, ako to Boh myslel. 
Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa čudoval, čo majú za problém. 
Učeníci zaspávali pri modlitbe. 
Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista. 
Marta bola tak trocha vorkoholička. 
Jej sestra Mária nebola zasa veľmi aktívna. 
Mária Magdaléna bola prostitútka a pritom ešte aj posadnutá. 
Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila neviazane. 
Zachej bol malý a zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi. 
Pavol bol cholerik a občas neudržal jazyk za zubami. 
Timotej mával žalúdočné ťažkosti. 
Prvý svätorečený bol lotor po pravici.

... tak sa nezľakni, keby Boh počítal aj s tebou!