SPEVOKOL

Zopár modlitieb a zamyslení


Ak budeš mať pocit, že Boh s tebou nič nedokáže, spomeň si, že...

Noe sa občas opil do nemoty. 

Abrahám bol príliš starý. 
Sára bola neplodná. 
Izák bol prehnane dôverčivý. 
Lea bola škaredá. 
Jozef Egyptský prežil ťažké šikanovanie. 
Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny. 
Gedeon mal strach a chcel utiecť. 
Rachab bola prostitútka. 
Jeremiáš a Timotej boli príliš mladí. 
Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu. 
Jonáš utiekol pred Pánom. 
Noemi bola vdova. 
Jób prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii. 
Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz. 
Svätý Jozef zvažoval, že Máriu prepustí. 
Panna Mária občas nechápala, ako to Boh myslel. 
Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa čudoval, čo majú za problém. 
Učeníci zaspávali pri modlitbe. 
Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista. 
Marta bola tak trocha vorkoholička. 
Jej sestra Mária nebola zasa veľmi aktívna. 
Mária Magdaléna bola prostitútka a pritom ešte aj posadnutá. 
Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila neviazane. 
Zachej bol malý a zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi. 
Pavol bol cholerik a občas neudržal jazyk za zubami. 
Timotej mával žalúdočné ťažkosti. 
Prvý svätorečený bol lotor po pravici.

... tak sa nezľakni, keby Boh počítal aj s tebou!

Pane, urob ma priateľom.
Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí úzkosti,
v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od Teba,
v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako,
v človeku, čo by rád otvoril svoje srdce, ale necíti sa schopný.

Pane, pomôž mi neprejsť popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.

Pane, daj, aby som sa vždy venoval tým, ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a zmätení,
tých, čo trpia a neukážu to,
tých, čo sa cítia izolovaní a túžia po priateľstve,
a daj mi citlivé srdce, ktoré mi umožní objať ich.

Pane, osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť Ti,
aby som bol schopný ľúbiť Ťa,
aby som Ťa mohol počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.
Amen.

Pane, tak som tu.
Volám k tebe, hoci ma to stojí veľa premáhania.
Túžim po tom, aby si sa stal mojím najlepším priateľom.
Chcem Ťa dnes napriek zmätku, ktorý vo mne vládne, pozvať do svojho srdca.
Neviem sa s Tebou rozprávať, Pane, nikdy predtým som to nerobil.
Napriek tomu sa chcem o to pokúsiť.
Odpusť mi, že som Ťa doteraz nepotreboval, že som nepočul Tvoje volanie,
že som odmietal Tvoju lásku a Tvoje priateľstvo.
Chcel som, Pane, všetko zvládnuť sám.
No cítim, že mi niečo chýba.
Si to Ty, Pane, kto mi chýba?
Pane, ďakujem Ti, že Ty si na mňa nezabudol
a že si mi dal poznať, že si tu pre mňa!
Amen.


S tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Stvoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudského rozumu.

Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť.
Pomôž mi sústrediť sa, ty, ktorá si bola stále sústredená.
Želám si dosiahnuť vnútorný pokoj ovládnutím vášne, i vonkajší pokoj únikom pred roztržitosťou.

Potrebujem predvídať: daj, aby som ľahšie chápal veci a udalosti okolo mňa.
Pomôž mojej pamäti, aby som nezabúdal.

Predovšetkým potrebujem, aby som sa štúdiom zdokonaľoval v Božom živote a prežíval ho v čase i vo večnosti.

Svätá Rita, odporúčaj ma preto dobrote Ježiša a Márie. Ďakujem. Amen.
 

Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré tento deň urobili.
Prosím Ťa za odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Obetujem Ti rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili.
Zhliadni na ich ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily, aby svoje rodiny neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť od všetkého zlého a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Postaraj sa o starých a chorých, o tých, čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých, ktorí zomreli tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov, aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.