SPEVOKOL

Umenie jednať s dospievajúcimi

O čom bude táto rubrika?

Milí mladí priatelia, no aj milí dospeláci, rodičia či učitelia a všetci ostatní, ktorí sa deň čo deň stretávate s mladými ľuďmi či sami máte doma dospievajúceho syna či dcéru, práve na vás všetkých sa chcem od teraz obracať v tomto okienku pre mladých i dospelých. Čo bude hlavným obsahom tohto bloku?

 

Keďže som sama učiteľkou, dobre viem, že komunikovať s dnešnou mládežou si vyžaduje riadnu dávku trpezlivosti. Rovnako každý z nás, keďže všetci vyrastáme v nejakej rodine, vieme, že ani komunikácia medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi nie je jednoduchá. Konflikty a hádky sú veľmi často na dennom programe. Dospievajúci vedia dospelých často dohnať až do zúfalstva. Mladí ľudia zase majú pocit, že dospelí im vôbec nerozumejú. Niekedy sa zdá, že normálna komunikácia ani nie je reálna. Našťastie to tak vôbec nie je. Ak však chceme dospieť k priateľskej komunikácii medzi dospievajúcimi a dospelými, musia na tom obe strany popracovať. No a pre dospelých, ktorí sú zodpovední za výchovu mládeže, no i pre tých ostatných, ktorí sa len dokážu pohoršovať na dnešných mladých, je veľmi dôležité poznať psychiku mladého človeka, inak mu nikdy neporozumejú a nebudú schopní s nim komunikovať.

 

Práve z uvedených dôvodov vám chcem postupne uvádzať konkrétne situácie z každodenného života, ale aj pravidlá pre správne jednanie a komunikáciu s dospievajúcimi. Sama ešte nemám veľa skúseností s výchovou mladých, no ak si na niečo spomeniem, určite sa s vami o to podelím. Zatiaľ vám chcem ponúknuť mnoho poučných vecí z knihy od E. T. Goddetovej Umenie jednať s dospievajúcimi. Autorka je klinická psychologička a má dlhoročné skúsenosti v poradenskej činnosti a v práci s mladými ľuďmi a dospievajúcimi. Aj pre mňa sú jej rady a skúsenosti cenným prínosom. Takže, ideme na to!

 

 

 

 

Žádné komentáře