SPEVOKOL

SPEVOKOL

Spevokol Johanides vznikol zhruba pred 10 rokmi. Ako každý iní zbor aj my máme svojho „vodcu“ . Najprv ním bola Melánia Magdová - toho času v zahraničí , teraz nás vedie Dominika Karoľová.

Cez školský rok sa k nám pripájajú aj malé deti , ktoré učíme spievať na 1. sv. prijimanie. Deťom sa pri nás veľmi páči.

   Teraz je nás v spevokole takmer 10. Pomáhajú nám aj deti :).

  S nami spolupracujú aj katechéti, ktorý nám na hodine náboženstva robia reklamy. Motivujú deti aby sa k nám prihlásili, keď sa prihlásia tak ich čaká kopec zábavy na nácvikoch.

Po našom nácviku ktorý je len sem tam s deťmi nás čaká krásny záver odspievať na 1.Sv.prijímaní. Po prijímaní sa končí náš rok. Stretneme sa spolu až na začiatku ďalšieho školského roka. Máme aj stálych a aktívnych členov, ktorý sa neboja S NAMI NAPREDOVAŤ.

Každý rok máme len nových a nových členov. Ako aj zo základnej školy tak aj zo strednej. V našom spevokole prežívame aj prípady obrátenia sa na Boha.

  Vždy keď je väčší sviatok ako Vianoce tak ani vtedy nespíme na vavrínoch a makáme na speve v plnom prúde aby sme spestrili aj Vianočnú omšu.

S misionármi sme navštívili aj našu filialku Slovinky , kde sme im pomohli spestriť omšu a aj adoráciu:). Máme aj jedného gitaristu. O hraní na varhanoch sa nikdy nevieme dohodnúť. Niekedy nám príde pomôcť aj naša Ivanka, ale vždy keď nepríde tak nespievame. Što s nami dole vodou, kým sa niekto neodhodlal zahrať na varhanoch aj bez gitary.

   Deti cez rok učíme aj spievať krásne ukazovačky. Keď začneme spievať tak ukazuje iba katechétka a potom sa pridajú aj deti.

 Snažime sa spievať dobre aby sme sa virovnali spevokolu Cantica Christiana ( Nášmu dospeláckemu spevokolu.) Snažíme sa , aby sme deti nikdy nesklamali, či už v piatok na detskej omši, alebo v nedeľu. ( Ale veľmi sa nám to nedarí.)

S našim spevokolom sa niektorí snažia aj pripraviť birmovancov na birmovku ,aby sme nespravili hanbu našej farnosti pred biskupom.

 

  Na záver chcem, aby všetci vedeli, že sme mládež so zmyslom pre vieru v Boha, tak neváhaj a pridaj sa k nám:).

 

Napísala Veronika Cehlárova , upravil Stando.