SPEVOKOL

Pripravované akcie

Tu na tomto mieste sa dozviete, kedy bude nácvik spevokolu,

či už piatkový s deťmi alebo nedeľňajší s mládežou,

prípadne sa bude konať nejaká iná akcia.

Nácvik spevokolu sa uskutoční  30.10.2009 ( piatok ) o 16:30 hodine.
Na vašu účasť sa tešíme.