SPEVOKOL

Mladý misionár

PRINÁŠAME DO DOMU DOBRÚ NOVINU!

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné,
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri Betleheme.

(klikni na "zobraziť celé")


Predstavme si dlaň. Jedna je zatvorená, druhá otvorená. Zo zatvorenej si nemôžeme nič vziať, ani nič do nej vložiť. Neprijíma ani nerozdáva. Otvorená dlaň sa ponúka na prijímanie i rozdávanie. Všetci, čo sa aktívne zúčastňujú na posolstve Dobrej noviny, majú otvorenú dlaň.

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.


Nová tvár starodávneho zvyku

Koledovanie v období Vianoc,je obradom hlboko zakoreneným v celej Európe i za jej hranicami. Mohli by sme však povedať, že je to jeden zo zvykov nemajúcich vlasť, lebo ani jeden zo súčasných národov sa nemôže pochváliť tým, že mu dal počiatok,“ tvrdí významný rumunský etnológ a folklorista Petru Caraman a dodáva: „Jeho podstata je kresťanská, pretože sa s ním stretávame u kresťanských národov.“ Koledy boli po mnohé stáročia neodmysliteľnou zvukovou kulisou dotvárajúcou atmosféru Vianoc. Tradícia koledovania sa u nás v posledných rokoch zachovala len v niektorých regiónoch, avšak prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina sa ju od roku 1995 darí obnovovať na celom Slovensku za podpory eRka .- Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.

V našom meste koledovala Dobrá novina i tento rok a podporila prácu misionárov z dobrovoľných príspevkov občanov nášho mesta sumou 7200SK.

Deti nášho mesta, ktoré pracujú v krúžku Mladý misionár na ZŠ Zemanská a tiež niektorí žiaci zo ZŠ Maurerova i tento rok radostne vykročili do mrazivých ulíc  aby vinšami a spevom kolied rozveselili nejedno srdce ľudí. Celé koledovanie prebehlo v radostnej atmosfére. Deti si odniesli krásne zážitky a nemálo sladkostí a vitamínov.

Možno si poviete, že sami máme málo, nieto ešte niekomu pomáhať... Ale istý múdry človek povedal, že

„...najchudobnejší sú tí, čo sa už nevedia rozdeliť...“