SPEVOKOL

Mladý misionár

Pod názvom Mladý misionár funguje krúžok pod vedením pani katechétky Anky Rybárovej na ZŠ Zemanská. V tejto rubrike si trochu priblížime ich činnosť.

PRINÁŠAME DO DOMU DOBRÚ NOVINU!

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné,
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri Betleheme.

(klikni na "zobraziť celé")

Deti z Dobrej noviny

Viac fotografií nájdete vo Fotogalérii!