SPEVOKOL

Oblečenie

OBLEČENIE MINIŠTRANTA :

Golier:

Oblieka sa na ramená pod superpelíciu.

Sukňa (kamža)
Dlhá sukňa, ktorá siaha až po členky.

Alba
Dlhá biela tunika siahajúca až po členky.

Superpelícia
Biela košeľa so širokými rukávmi a hranatým výrezom okolo krku.OBLEČENIE KŇAZA :

Humerál :
Oblieka si ho kňaz na ramená a okolo krku pod albu. Ak je alba pri krku upravená, humerál sa nemusí používať.

Štóla :
Je znakom kňazskej služby. Nosí ju diakon, kňaz a biskup. Je to stuha, pás látky, ktorý splýva diakonovi z ľavého ramena na pravý bok, kňazovi a biskupovi splýva cez obe ramená dole.

Ornát :
Vrchný liturgický odev kňaza a biskupa, ktorý nosia pri svätej omši.

Superpelícia :
Biela košeľa so širokými rukávmi a hranatým výrezom okolo krku.

Cingulum :
Povraz alebo pás, ktorým sa podväzuje, alebo prepáše alba okolo pásu.

Alba :
Dlhá biela tunika, ktorá siaha po členky.

Reverenda (klerika) :
Čierny odev siahajúci až po členky.

Habit :
Rehoľný odev. Každá rehoľa má svoj typický odev.

Dalmatika :
Liturgický odev diakona pri svätej omši. Podobá sa ornátu, ale má rukávy.

Rocheta :
Košeľa so širokými rukávmi bez hranatého výrezu, pri krku stiahnutá.

Pluviál :
Dlhý ozdobný plášť, niekedy s kapucňou. Môže sa používať pri procesiách, sprievodoch, požehnaniach a rôznych obradoch.

Vélum na požehnanie :
Široký ozdobný pruh látky, ktorý zakrýva ramená a ruky kňaza pri požehnaní Najsvätejšou sviatosťou.

Biret :
Hranatá pokrývka hlavy s troma výstupkami a strapcom. Kňaz používa čierny, biskup fialový a kardinál červený, bez