SPEVOKOL

MISSION

Mission 001

Škola
Po vzájomnej dohode s pani katechétkou Mgr. Mazúrovou som prišiel na 6 vyučovaciu hodinu na základnú školu Maurerovú konkrétne do 3. A triedy.  Čo som tam robil ? Jednoduché ... Lákal som našich prvoprijímajúcich chlapcov a dievčatá aby prišli miništrovať a aj spievať do spevokolu.  45 minút v tejto triede boli úplne super. Na začiatku sa deti zľakli čo to za čudáka vošlo k nim oblečeného v miništrantskom oblečení ale neskôr bola sranda. Deťom som porozprával o miništrovaní a že sa toho nemusia báť , a dievčatám o spevokole keďže nemôžu miništrovať, Neskôr mi deti ukázali ako vedia desatoro božích prikázaní a tiež ako vedia pekne spievať. Chlapci sľúbili že prídu miništrovať a dievčatá rozmýšlaly nad spevokolom. Dúfam že výsledok z misie 001 už čoskoro budeme vidieť pri oltári v počte miništrujúcich chlapcov a mnohých hlasov spievajúcich v našom farskom kostole.

 Dúfam že sa na  základnú školu ešte niekedy dostanem lebo je tam fakt dobre .

 

Fotky z 1 misii si môžete pozrieť vo fotogalérii pod názvom mission 001 alebo si skopírujte tento odkaz :

http://johanides.denicek.eu/mission-001

 

Stanislav Polaček

 

Žádné komentáře