SPEVOKOL

Prvé stretnutie otcov misionárov s mládežou 1.3.2009