SPEVOKOL

Fašiangový minikarneval pre detičky so zdravotným postihnutím CVČ 20.2.2009