SPEVOKOL

Druhé stretnutie s mládežou a svätá omša pre deti Slovinky 7.3.2009